Monitoren van de chatbot

Chatbots moeten worden gemonitord en waar nodig bijgestuurd, en uitgebreid.

  • plan iedere 2 dagen een check (zet aantal per pagina op 100 en filter op gewenste periode)
  • open 2 schermen met links de dialogflow-bot in HISTORY-overzicht en rechts de INTENTS van dezelfde bot. 

Werk de history (linker scherm) chronologisch door. 

  • history met een oranje uitroepteken geeft aan dat de bot no matched intent had
  • history met (1) actie betekent dat er geen dialoog is gestart (dus skippen)
  • SLACK_WELCOME betekent dat de web-agent (SocialIntents) het gesprek heeft gevoerd

gebruik rechter scherm voor:

  • zoeken van intents met andere formulering
  • uitbreiden van training-phrases
  • checken van entities
  • nieuwe intents maken
  • testen

werkwijze:

1. links wordt de vraag: "ik wil een verhuis bericht doorgeven" niet begrepen

2. zoek rechts naar de intent voor "ik ben verhuisd"

3. breid de trainingphrases rechts uit (+SAVE)

4. test rechts de kopie van de zin uit linker scherm.

Gaf dit artikel antwoord op je vraag? Bedankt voor de feedback! Het is niet gelukt, probeer het later nog een keer