Hoe actueel en volledig zijn de gegevens?

We zijn continu bezig om de gegevens in het bestand zo actueel mogelijk te houden. De helpdesk krijgt regelmatig vragen over de actualiteit van de bestanden als er adressen terug-komen of worden geweigerd.

De deelbestanden worden jaarlijks per mail benaderd om de gegevens te controleren. Ongeveer 50% van alle opgenomen organisaties geeft hier gehoor aan. De overige proberen we vervolgens per telefoon te bereiken en als dat niet lukt doen we een controle via de website van de organisatie. We vertrouwen dus voor 75% van de adressen op de informatie die de organisaties ons willen geven.
Lopende het seizoen krijgen we van onze klanten feedback over personen die er niet meer werken, of e-mailadressen die niet meer kloppen. Deze mutaties verwerken we direct en zijn dan beschikbaar in de actuele adreslijsten.
Bezoekersaantallen van musea en festivals vragen we aan de organisaties. Het kan zijn dat deze door de organisatie geflatteerd worden. Als een organisatie geen aantal bezoekers opgeeft wordt het aantal van het afgelopen seizoen aangehouden.
Dubbelen kunnen voorkomen als organisaties een centraal secretariaat of boekingskantoor hebben. Een organisator van meerdere festivals is hier een voorbeeld van. In sommige gevallen komen meerdere organisaties dan met dezelfde (mail)adressen voor in een lijst, maar hebben ze wel eigen contacten, websites en/of bezoeker-informatie.
Sommige mail-providers (zoals MailChimp) controleren import-bestanden en hebben niet altijd duidelijke redenen om adressen te weigeren. Vaak worden role-based e-mailadressen als info@, sales@ en marketing@ geweigerd door deze Amerikaanse filters, terwijl het hier in Nederland, in de culturele sector veel gebruikte mailadressen zijn.
Een advies is om het aantal weigeringen, dubbelen te beperken, is om in kleinere, goed gesegmenteerde plukken te mailen. Dus nooit het hele deelbestand mailen, ook al is dat de snelste manier. Bedenk dat je aanbieding waarschijnlijk nooit voor de HELE sector interessant is. Dit voorkomt ook dat ontvangers "moe" worden van je berichten.

We ontkomen dus niet aan dubbeling, weigering en ook niet aan verouderde gegevens. We zijn er echter wel dagelijks mee bezig en stellen al je feedback op prijs, zodat we die weer kunnen gebruiken om de bestanden nog beter, vollediger en actueler te houden.

Gaf dit artikel antwoord op je vraag? Bedankt voor de feedback! Het is niet gelukt, probeer het later nog een keer