Hoe gaat AdresData om met de AVG?

AdresData verwerkt persoonsgegevens. Dit is toegestaan omdat er aan minimaal één van de grondslagen wordt voldaan, nl gerechtvaardigd belang. Hieronder valt binnen de kaders van de AVG ook “Marketing” (zie overweging 47: “de verwerking van persoonsgegevens ten behoeven van direct marketing kan worden beschouwd als uitgevoerd met het oog op een gerechtvaardigd belang”).

Levering van data (adresbestanden met bedrijven en hun contactpersonen) mag dus in het kader van de grondslag “marketingdoeleinden”.

Als bestandseigenaar is AdresData volgens de AVG verplicht de persoonsdata actueel te houden. We moeten “alle redelijke maatregelen nemen om persoonsgegevens die onjuist zijn onverwijld te wissen of te rectificeren”. Hiervoor benaderen we jaarlijks alle opgenomen organisaties actief (per mail en bij non-response ook nog telefonisch).

AdresData biedt de betrokkenen (contactpersonen) alle mogelijkheden tot “recht van inzage en rectificatie” en recht op “gegevenswisseling/vergetelheid”. De beveiliging van de database is op orde en datalekken worden gemeld door de aangestelde Functionaris Gegevensbescherming (Erick de Boer).

Gaf dit artikel antwoord op je vraag? Bedankt voor de feedback! Het is niet gelukt, probeer het later nog een keer

Nog steeds hulp nodig? Neem contact op Neem contact op