Wat kan ik met de MailingLijst backup?

Je kunt een complete backup van je MailingLijstbestanden opvragen onder het menu Extra > Backup. Indien gewenst kun je deze backup automatisch één keer per week ontvangen. Als de backup klaarstaat ontvang je na 18.00 uur een mail met een download link die éénmalig werkt en die 2 weken geldig is.

Het bestand is bedoeld voor calamiteiten... voor als het datacentrum waar MailingLijst wordt gehost getroffen wordt door een natuurramp, en in geval van andere noodscenario's.


Wat zit er in de Mailinglijst back-up?

Velden 

De relaties tussen de tabellen loopt op de _ID velden (address_ID, list_ID etc). De tabellen bevatten vaak een IS_ACTIVE veld om records (tijdelijk) uit zicht te houden of buiten gebruik te stellen. 

GUID

Het veld _GUID bevat een unieke referentie. GUIDs die starten met ML_ zijn door MailingLijst aangemaakt. Vaak wordt ook gebruikt gemaakt van adressen en codes uit de AdresData-toepassing. Dit zijn ‘leen-adressen’ en zijn herkenbaar aan AD20_ of AD30_ guids. Het kan voorkomen dat adressen worden gekoppeld aan de CRM-applicatie AdreZ. Deze zijn herkenbaar aan het AZ_ voorvoegsel van de GUID.

Tabellen

De tabellen en de inhoud worden hieronder kort beschreven. Het kan zijn dat tabellen niet zijn meegeleverd in de backup omdat deze niet in gebruik zijn door de MailingLijst-klant.

Addresses

Dit zijn alle e-mailadressen en naam/adres gegevens. 

Belangrijk is het veld IS_ACTIVE. Als dit veld nul is (ONWAAR) mag het niet worden gemaild, omdat dit adres een hard-bounce gaf, of omdat de MailingLijst-klant dit zelf heeft aangegeven. De reden voor de de-activatie staat in het veld ACTIVATION_REASON. TYPE_ID bevat het geslacht.

Blacklist

Dit zijn adressen van personen die NOOIT gemaild mogen worden. Een abonnee/lezer kan dit zelf aangeven (FORM) door aan te geven nooit meer door de MailingLijst-klant gemaild te willen worden, of het kan door de MailingLijst-klant zelf zijn toegevoegd (INTERN).

Subscriptions

Alle aanmeldingen op de lijsten inclusief de optindatum en het ipnummer waar vanaf werd geoptind. Het is ook mogelijk om via imports te werken, zonder optin, of direct invoeren door de MailingLijst-gebruiker. Zie veld METHOD.

Unsubscribe

Alle afmeldingen van lijsten. Bij het afmelden is de oorspronkelijke aanmeld informatie (optin) ook meegenomen.

Excludes

Adressen die moeten worden uitgesloten van mailingen. Dit bestand met e-mailadressen wordt door de MailingLijst-klant zelf gevuld en wordt per campagne/mailing gebruikt om bijvoorbeeld aanbiedingen NIET te verzenden aan een groep.

History

Alle verzonden mails. Per e-mailbericht eventueel geregistreerde opens, en/of bounces. In de emailtracker-tabel kunnen nog onverwerkte opens zitten.

Emailtracker

Niet gecumuleerde registraties van opens/vertonen voor de COR. Deze worden dagelijks verwerkt en gecumuleerd in de history-tabel (van alle opens wordt alleen de eerste bewaard).

Links

Alle links/hrefs per mailing. Ook de tokens uit de mailing (afmeldregel, mail-a-friend worden gemeten).

Linkrequests

Registraties van aangeklikte links in mailingen ten behoeve van de CTR. Deze worden dagelijks verwerkt/gecumuleerd in de linkstats

Linkstats

Historie van aangeklikte links (voor zover verwerkt uit de lopende linkrequests).

Lists

Alle lijsten die in gebruik zijn. Adressen kunnen geabonneerd zijn op meerdere lijsten in de tabel subscriptions

Listcodes

Bevat definities van extra velden die per lijst aan de abonnees kunnen worden gevraagd (bv leeftijd, schoenmaat maar ook interessegebieden/genres)

Listcodes2addresses

Koppeltabel met de listcodes die door adressen/abonnees in gebruik zijn. De content wordt opgeslagen als TEXT en het FIELD_TYPE in listcodes bepaalt hoe deze moeten worden gelezen.

Listfields

De gegevens die per lijst worden gevraagd (naam, geslacht, telefoonnummer, etc). Deze zijn gekoppeld aan de lists-tabel

Mailings

Alle e-mailingen die door de gebruiker zijn opgesteld. Per mailing ook een cumulatief van geopend en aantal verzonden mails uit de history-tabel

Templates

Voorbeeldsjablonen die basis vormden voor de mailingen.

Members

Bevat informatie en instellingen van de MailingLijst-klant zoals afzendernaam/e-mailadres etc.

Extra tabellen bij modules

Accounts  (multi accounts)

Bevat de inloggegevens en instellingen van de sub-accounts.

ContentMerger

De contentmerger biedt tekst/image blokken die worden voorzien van listcodes. Op basis van deze listcodes en de codes van de abonnees wordt een nieuwsbrief ‘op maat’ samengesteld en krijgt de abonnee alleen de merge_content te zien die binnen haar profiel past.

Merge_content

De tekst/image blokken gekoppeld aan de mailingen of sjablonen

Merge_codes

Listcodes gekoppeld aan de merge_content

Merge_definitions

Systeem tabel met instellingen om content uit externe databases te halen.

Gaf dit artikel antwoord op je vraag? Bedankt voor de feedback! Het is niet gelukt, probeer het later nog een keer