Toelichting van de mailing statistieken

De statistieken die door MailingLijst worden gemaakt sluiten aan bij de standaarden voor e-maildefinities zoals opgesteld door de DDMA.

Statistieken zijn beschikbaar voor:

- Een enkele mailing

- Meerdere mailingen, over een periode

Periodes worden aangegeven in weken. Dus 1 - 13 is het eerste kwartaal, 1 - 26 is een half jaar en 1 - 53 is een jaar.

Gebruikte termen en verklaring van de ratio's

De ratio’s zijn conform de DDMA Standaardisatie e-maildefinities. 

Mails = Verzonden mails

Dit is het totaal aantal e-mails dat is verzonden. Testmails worden automatisch uit de statistiek verwijderd. Ook wel “omvang e-mailbestand”.

Geweigerd (Bounce)  

E-mails die door de ontvangende servers zijn geweigerd. Onder geweigerde e-mails vallen ‘hard bounces’ en ‘soft bounces’. Het betreft weigeringen waarvan een bericht is ontvangen (zie ook hieronder HBR/SBR)

Geaccepteerd (Accepted)

Alle e-mails die met succes zijn afgeleverd in de inbox, of spam-folder. Inclusief e-mails waarvoor geen weigeringsbericht is ontvangen (bounce). Het totaal aantal geaccepteerde berichten is dus het aantal verstuurde e-mails minus alle geweigerde e-mails (hard en soft bounces).

Geaccepteerd = verstuurde  mails - geweigerde mails

AR = Accepted Ratio

Het aantal e-mails dat met succes is afgeleverd bij de server gedeeld door het totaal aantal verstuurde e-mails.

AR = geaccepteerde mails / verstuurde mails

HBR = Hard Bounce Ratio

Permanent geweigerde e-mails gedeeld door het totaal aantal verstuurde e-mails. Het betreft permanente afleveringsproblemen, bijvoorbeeld als het e-mailadres verkeerd is gespeld, of niet meer bestaat.

HBR = permanent geweigerde mails / verstuurde mails

SBR = Soft Bounce Ratio

Tijdelijk geweigerde e-mails gedeeld door het aantal verstuurde e-mails. Het betreft tijdelijke afleveringsproblemen, bijvoorbeeld als de mailbox op dat moment vol is, of als een e-mailserver niet bereikbaar is.

SBR = tijdelijk geweigerde mails / verstuurde mails

COR = Confirmed Open Ratio

Het aantal uniek bevestigde opens gedeeld door het totaal aantal met succes afgeleverde (accepted) e-mails. Het betreft het uniek aantal ontvangers aan wie een e-mail wordt getoond. Dit kan volledig geopend of in het preview scherm zijn dat wordt bijgehouden met een tracking pixel, of als de ontvanger op een link klikt (waaronder de afmeldlink) wanneer plaatjes worden geblokkeerd.

COR = uniek bevestigde opens / geaccepteerde mails

CTO = Click To Open Ratio

Het aantal ontvangers dat in een bericht op een link klikt gedeeld door het aantal uniek bevestigde opens. Dit is dus het percentage van de openers dat daarna ook daadwerkelijk op een link heeft geklikt.

CTO = uniek aantal klikken / uniek bevestigde opens

CTR = Click Through Ratio

Het aantal ontvangers dat in een bericht op een link klikt, gedeeld door het aantal met succes afgeleverde e-mails. Het het percentage van de ontvangers dat op een link heeft geklikt. Dit zal lager zijn dan de CTO.

CTR = uniek aantal klikken / geaccepteerde mails

Gaf dit artikel antwoord op je vraag? Bedankt voor de feedback! Het is niet gelukt, probeer het later nog een keer