Kan ik gegevens verbergen?

Het is mogelijk om gegevens in AdreZ voor bepaalde groepen wel, of juist niet toegankelijk te maken. De gegevens worden dan "verhaspeld" of "geblurred" getoond aan gebruikers voor wie de gegevens niet beschikbaar zijn.

Een extra AdreZgroup

Standaard wordt AdreZ geleverd met 2 AdreZ-groups (1 voor contacten en 1 voor de Lost & Found). De licentie kan worden uitgebreid door een offerte op te vragen bij de helpdesk.

Activeer de groep in het menu " Extra > Opties > Beveiliging > Adrezgroepen" en geef deze een zinvolle naam (bv "Afgeschermd"). Belangrijk is het groepsnummer van deze groep te onthouden/noteren:

Rechten voor de "Afgeschermde groep":

In de basisgroep (AdreZ) geef je juist GEEN rechten op de afgeschermde groep:

Plaats nu gebruikers die ALLES mogen zien (dus AdreZ én Afgeschermd) in de groep "Afgeschermd" (Via Extra > Opties > Beveiliging > Gebruikers).

Afronden van de instellingen

In de module: Extra > Opties > Systeem > Instellingen moet instelling: SECRET_ID worden gevuld met het AdreZ-groepsnummer van "Afgeschermd" (8 in dit voorbeeld).

Let op: in veel gevallen is de systeemconfiguratie afgeschermd en alleen toegankelijk voor de Helpdesk. Neem contact op als je de instelling wil veranderen.

Hoe werkt het in de praktijk?

De admingebruiker kan bijvoorbeeld alle privételefoonnummers "afschermen" door bij Extra > Opties > Tabellen > Communicatie met de eigenschappen de afgeschermd-groep te kiezen.

Een gebruiker met de juiste rechten kan ook individuele communicatiegegevens afschermen, bijvoorbeeld het e-mailadres van de burgemeester. Dit kan door bij het communicatie-item op het SLOTJE te klikken of door de EIGENSCHAPPEN van het item op te vragen en dat op AFGESCHERMD te zetten.

Gebruikers uit de basisgroep AdreZ zien nu:

Gaf dit artikel antwoord op je vraag? Bedankt voor de feedback! Het is niet gelukt, probeer het later nog een keer