Hoe zit het met stilzwijgende verlenging en opzegtermijn?

EM-Cultuur verleent haar digitale diensten AdreZ en MailingLijst in abonnementsvorm. De duur van het abonnement is altijd 1 jaar dat stilzwijgend wordt verlengd met een opzegtermijn van 1 maand. De abonnementen lopen altijd per kalenderjaar, dus van 1 januari t/m 31 december.

Facturen voor het verlengde abonnement worden 14 dagen na het verstrijken van de opzegtermijn verzonden. Toch is er soms dispuut over de rechtmatigheid van automatisch verlengen en de opzegtermijn. In dit document lichten we dit kort toe.

Bij al onze diensten leveren we naast het softwareprogramma ook service, onderhoud, updates, actualiteit en continuïteit die zich niet in eenmalig, of een kortere periode dan 1 jaar laten beperken.

De abonnementsduur en -opzegtermijn wordt bij het afnemen van de dienst, bij de facturatie, bij eventuele herinneringen en bij dispuut altijd duidelijk ter hand gesteld. De abonnementsvoorwaarden worden al sinds 1987 door ons gehanteerd.

Opzeggingen kunnen uitsluitend per post, of e-mail worden ingediend en worden altijd per mail bevestigd. Deze bevestiging dient als bewijs van opzegging. Ook bij telefonische opzegging of andere communicatie over de abonnementen, wordt altijd gewezen op deze vereiste om op te zeggen bij administratie@em-cultuur.nl. Wenst u geen stilzwijgende verlenging dan is het ook mogelijk om het abonnement direct bij afsluiten op te zeggen (schriftelijk).

Wetswijziging

Op 26 november 2010 werd in de wetboeken 2 en 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijnen bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) een wijziging aangebracht.

De hierin opgenomen wijzigingen zijn van toepassing op (stilzwijgende) verlenging van abonnementen die door particulieren (consumenten) zijn aangegaan, en regelen tevens specifieke voorwaarden voor kranten, telecom enzovoort. Deze gelden derhalve niet voor zakelijke overeenkomsten.

Abonnementen van EM-Cultuur worden altijd aangegaan met het bedrijf, ook al is dit een eenmanszaak en ook al is de medewerker die het abonnement afsluit in tijdelijke dienst. In alle gevallen gelden dus onze voorwaarden die we bij het afsluiten van het abonnement ter hand hebben gesteld, en die gepubliceerd zijn op onze website.

Dispuut

Vragen, wensen en geschil over de voorwaarden, de termijnen, de rechtmatigheid kunt u te allen tijde richten aan administratie@em-cultuur.nl.

Bronnen

Staatsblad: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2010-789.html

EM-Cultuur Voorwaarden: http://www.em-cultuur.nl/em-cultuur/voorwaarden

Gaf dit artikel antwoord op je vraag? Bedankt voor de feedback! Het is niet gelukt, probeer het later nog een keer