Wat is het primaire (post)adres van het contact?

Contacten kunnen meerdere adressen hebben. Te denken valt aan het privé-adres, het adres van de organisatie, postadres, bezoekadres, etc. Welk adres wordt meegenomen in een export van de gegevens?

Bij info van het contact kan het Postadres gekozen worden. In onderstaand voorbeeld is dat 'Adres van de organisatie'.

Bij het exporteren van gegevens wordt nogmaals gevraagd welke gegevens in de export meegenomen moeten worden. 

Hier kun je alsnog kiezen voor een andere adressoort.

Gaf dit artikel antwoord op je vraag? Bedankt voor de feedback! Het is niet gelukt, probeer het later nog een keer