Beschikt AdreZ over een API?

API

AdreZ beschikt over een (REST) API waarmee externe toepassingen toegang kunnen krijgen tot de AdreZ contacten. Voor het gebruik van de API is een sleutel benodigd die we ter beschikking stellen aan door de klant geautoriseerde ontwikkelaars. Voor de ontwikkelaars wordt tijdens het bouw- en ontwikkelproces een kopie gemaakt van de database waarin de persoonsgegevens zijn "gehusseld" en "verhaspeld", dus zijn niet meer tot individuele persoonsgegevens zijn te herleiden.

Technische documentatie over de AdreZ API-endpoints: https://em-cultuur.atlassian.net/wiki/spaces/TR/pages/36209176/AdreZ+-+API

WEBHOOKS

Daarnaast integreert AdreZ met {adrez.cloud} waarmee via een webhook een JSON-payload kan worden aangeboden die wordt vertaald naar de AdreZ klant-database. Deze oplossing wordt gebruikt voor formulieren in websites, koppelingen na boekingstransacties. 

{adrez.cloud} bevat een tussenliggend mapping-bestand waarmee de inhoud van de JSON-payload wordt vertaald naar contacten, campagnes, codes en velden in AdreZ. Het mapping-bestand wordt in overleg met de externe partij geschreven door EM-Cultuur en zo gebouwd dat het voor meerdere payloads geschikt is en waarbij verplichte en vrijblijvende velden ruimte hebben.

{adrez.cloud} kan ook worden gebruikt voor het periodiek synchroniseren van Excel bestanden. Denkbaar is dat er periodiek een bestand wordt aangeboden (FTP) dat door {adrez.cloud} wordt gemapt naar de AdreZ klant-database. Met automatisch toevoegen/updaten en verwijderen van contacten.

Technische documentatie: https://em-cultuur.atlassian.net/wiki/spaces/TR/pages/131465330/adrez.cloud+koppeling

Gaf dit artikel antwoord op je vraag? Bedankt voor de feedback! Het is niet gelukt, probeer het later nog een keer