Welke parameters kan ik gebruiken?

Validatie/beveiliging parameters

?key=
Unieke sleutel van de klant (member)
Te vinden onder Klantenomgeving (onderaan)
Veldlengte: n.v.t.
Veldtype: GUID

&action=
Gewenste actie (SUBSCRIBE, UNSUBSCRIBE, EDIT)
Veldlengte: n.v.t.
Veldtype: tekst

&a=
Account-nummer (voor MailingLijst-licentie met Multi-account)
Veldlengte: n.v.t. (max. 2147483647)
Veldtype: numeriek

&group=
Groep code (alleen voor actie LISTCODEGROUP)
Veldlengte: n.v.t.
Veldtype: tekst

Vullen met:
LANGUAGES = lijst met talen
COUNTRIES = lijst met landen
GENDER = lijst met geslacht

Adres-parameters
&guid=
Uniek adresnummer (address_GUID)
Veldlengte: 20
Veldtype: GUID

&id=
Adresnummer (address_ID)
Veldlengte: n.v.t. (max. 2147483647)
Veldtype: numeriek

&e=
E-mailadres
Veldlengte: 255
Veldtype: tekst

&fn=
Voornaam (first_name)
Veldlengte: 80
Veldtype: tekst

&np=
Tussenvoegsel (name_prefix)
Veldlengte: 40
Veldtype: tekst

&n=
Naam (name)
Veldlengte: 80
Veldtype: tekst

&o=
Organisatie
Veldlengte: 200
Veldtype: tekst

&g=
Geslacht (gender)
Veldlengte: n.v.t.
Veldtype: numeriek of tekst

Vullen met:
101 = organisatie (reageert ook op O of ORGANISATIE)
102 = man (reageert ook op M, MAN of HEER)
103 = vrouw (reageert ook op V, VROUW of MEVROUW)
105 = onbekend

Onbekend (105) wordt aangenomen als de ingevulde gegevens niet overeenkomt met andere gegevens (101, 102 of 103)

Lijst met geslacht is opvraagbaar met action = LISTCODEGROUP en group = GENDER.

&s=
Straat
Veldlengte: 80
Veldtype: tekst

&num=
Huisnummer (number)
Veldlengte: 20
Veldtype: tekst

&z=
Postcode (zipcode)
Veldlengte: 20
Veldtype: tekst

&c=
Plaats (city)
Veldlengte: 80
Veldtype: tekst

&cnt=
Land (country)
Veldlengte: 255
Veldtype: tekst

Reageert alleen op tekst die identiek zijn aan die zijn gedefinieerd in MailingLijst (niet hoofdlettergevoelig). Nederland wordt standaard aangenomen als het veld leeg of onbekend is.

Lijst met alle landen is opvraagbaar met action = LISTCODEGROUP en group = COUNTRIES

&m=
Mobiel
Veldlengte: 255
Veldtype: tekst

&p=
Telefoonnummer (phone)
Veldlengte: 255
Veldtype: tekst

&th=
Text/html
Veldlengte: 1
Veldtype: tekst

Vullen met:
H = HTML (deze wordt standaard aangenomen)
T = TEKST

&i=
Is actief
Veldlengte: 1
Veldtype: ja/nee

Vullen met:
1 = actief (deze wordt standaard aangenomen)
0 = inactief

&lang=
Taal (language)
Veldlengte: 255
Veldtype: tekst

Reageert alleen op tekst die identiek zijn aan die zijn gedefinieerd in MailingLijst (niet hoofdlettergevoelig). Nederlands wordt standaard aangenomen als het veld leeg of onbekend is.

Lijst met alle talen is opvraagbaar met action = LISTCODEGROUP en group = LANGUAGES.

&so=
Bron (source)
Veldlengte: 100
Veldtype: tekst

&ic=
Importcode
Veldlengte: 100
Veldtype: tekst

&sy=
Relatienummer (sync_ID)
Veldlengte: 100
Veldtype: tekst

&guid, &id of &e zijn verplicht bij adresparameters.

Code parameters
De code-parameters gebruiken puntcomma, comma en dubbelepunt voor scheiding. Deze mogen dus niet voorkomen in veldnamen/veldwaarden.

&lc=
Rubrieken (listcodes)
De rubrieken worden gescheiden met puntcomma:

[url]&key=[key]&action=UNSUBSCRIBE&l=100359&e=sandbox@mailinglijst.nl&lc=[listcode 1];[listcode 2];[listcode 3]

&xf =
Vrije velden (extra fields)
Veldlengte per vrije veld: 255
Veldtype: tekst

De velden worden gescheiden met puntcomma.
Veld-guid en veldwaarde wordt gescheiden door een comma.

Om meerdere waarden binnen een veldwaarde op te kunnen geven wordt binnen de gescheiden met een dubbele punten (:)
[url]&key=[key]&action=UNSUBSCRIBE&l=100359&e=sandbox@mailinglijst.nl

&xf=[field 1],[value 1];[field 2], [value 2];[field 3],[value 3]:[en ook value 4]; [field 5], [value 5]

Verwijderen van codes?
Om rubrieken en vrije velden te kunnen verwijderen wordt er gebruik gemaakt van het OWNER veld. Dus het owner veld van de betreffende rubrieken en vrije velden vul je met bijvoorbeeld ‘EMC’. Vervolgens gebruik je dit ook in de URL die de API aanroept (&owner=EMC). De API kijkt dan alleen naar de velden die toegekend moeten worden, de andere velden worden verwijderd.

Formaten
Datum: yyyy-MM-dd (1987-06-01) of dd-MM-yyyy (01-06-1987)
Numeriek: maximaal 2147483647
Vink of ja/nee: 1 (= ja) of 0 (= nee)

&owner=
OWNER van de code. Deze zorgt dat oude codes eerst worden verwijderd.

Extra parameters
&optin=
Optin
Veldlengte: 1
Veldtype: ja/nee
Vullen met:
1 = adres wordt direct, zonder bericht, geoptind (default)
0 = adres wordt niet geoptind

&welcome=
Welkomsmail
Veldlengte: 1
Veldtype: ja/nee
Vullen met:
0 = adres ontvangt geen welkomsmail (deze wordt standaard aangenomen)
1 = adres ontvangt welkomsmail (geldt alleen als &optin=0)

Mailing parameters (bodypost)
&n=
Naam
Veldlengte: 150
Veldtype: tekst

&s=
Onderwerpregel (subject)
Veldlengte: 150
Veldtype: tekst

&d=
Omschrijving (description)
Veldlengte: 500
Veldtype: tekst

&o=
Eigenaar (owner)
Veldlengte: 20
Veldtype: tekst

&stats_links=
Linkstatistieken
Veldlengte: 1
Veldtype: ja/nee
Vullen met:
0 = de links worden niet aangevinkt voor de statistieken (deze wordt standaard aangenomen)
1 = de links worden aangevinkt voor de statistieken

&m=
Mailingnummer (voor updaten van een mailing)
Veldtype: numeriek

Gaf dit artikel antwoord op je vraag? Bedankt voor de feedback! Het is niet gelukt, probeer het later nog een keer

Nog steeds hulp nodig? Neem contact op Neem contact op