Heeft MailingLijst een API?

MailingLijst biedt de mogelijkheid om via een aanmeldformulier, gekoppeld aan uw website, inschrijvingen automatisch in MailingLijst te verwerken. Naast inschrijvingen via een aanmeldformulier bestaat ook de MailingLijst API. Deze API is ontwikkeld voor webbouwers die inschrijvingen voor bijvoorbeeld de digitale nieuwsbrief via een andere route dan het MailingLijst aanmeldformulier willen laten lopen.

De API is onder andere geschikt voor aanmeldingen via reserverings- of ticketingformulieren, formulieren volledig in een eigen huisstijl en aanmelding met alleen een e-mailadres.

Voor het inrichten van de API is enige technische kennis vereist. Wij adviseren om dit door de webbouwer te laten doen. Indien gewenst kan EM-Cultuur hierin (uiteraard) ondersteunen.

Let op: onderstaande informatie gaat over onze oude API. Deze is nog beschikbaar maar zal op termijn helemaal worden vervangen.


Voor onze nieuwe API documentatie ga naar: https://em-cultuur.stoplight.io/docs/mailinglijst/3opik091nfixg-welcome


Technische specificaties:


Aanroep

De [url]:  https://accept.mailinglijst.nl/api

Verplichte parameters:  ?key= en &action=

Een API-key vind je in de mailinglijst.nl-licentie, en is verplicht   De api-key verschilt tussen de staging en de productie server!

!! een (developers) IP-nummer moet door de helpdesk worden geWhitelist voor de staging én productieserver !


Retour

Een xml-bestand met een resultaatcode en een toelichting (Engels).


Beveiliging

 • De url heeft een KEY-parameter (GUID) die moet overeenkomen met die van de klantgegevens (member).
 • De referrer (ip-nummer van de aanroepende machine) moet bekend zijn gemaakt in het MailingLijst CMS (dit kunnen meerdere ip-nummers/ranges zijn per member).
 • De klant moet rechten hebben om on-line ACTIONS te kunnen uitvoeren. Dit is wordt ingesteld in het MailingLijst CMS per action.
 • accounts en meerdere gebruikers
 • Bij MailingLijst abonnees die gebruik maken van de multi-account moet de parameter &a= worden meegegeven om aan te geven welke rechten benodigd zijn voor het adres.

Testen in de sandbox

Voor het testen van de MailingLijst API is een speciale testomgeving (een zgn sandbox) ingericht waarin u (samen met anderen) ongebreideld kunt testen. De sandbox staat open voor alle ip-nummers en vereist parameters: ?key=xx&a=yy.

key = 3105827e-280b-4f02-b2c2-211628a01bff

(account) a = 223

Het lijstnummer in deze documentatie is:  110032

Inloggegevens accept.mailinglijst.nl

Inlognaam: show

Account: sandbox

Wachtwoord: [wordt op aanvraag bij support@em-cultuur.nl verstrekt]


Acties

De [url] heeft een action-parameter:

 • SUBSCRIBE – aanmelden op een mailinglijst
 • UNSUBSCRIBE – afmelden van een mailinglijst
 • EDIT – bijwerken van (adres) gegevens
 • GET – opvragen adresgegevens van enkel adres
 • BLACKLISTADD – e-mailadres toevoegen aan de blacklist
 • BLACKLISTDELETE – verwijder een adres van de blacklist
 • LISTGET – opvragen lijstgegevens
 • LISTCODEGROUP – opvragen codegroep bijv. talen
 • BODYPOST – posten van de mailing body


Ad SUBSCRIBE (Abonneren)
Bij een abonneer actie is minimaal het  e-mailadres/adres guid én het lijstnummer benodigd.

Om een adres te abonneren op een lijst kan worden gekozen voor:

[url]?key=[key]&action=SUBSCRIBE&l=110032&e=sandbox@mailinglijst.nl

Indien het unieke adresnummer (guid) bekend is kan dit worden opgegeven. Het adres wordt dan niet toegevoegd in geval het niet kan worden gevonden:

[url]&key=[key]&action=SUBSCRIBE&l=110032&guid=SANDBOX_001

Of met adres parameters:

[url]&key=[key]&action=SUBSCRIBE&l=110032&e=sandbox@mailinglijst.nl&n=sandbox

Bij het toevoegen van een adres waarvan geen &n= (achternaam) is meegegeven wordt het emailadres als achternaam gebruikt.

Extra parameters bij actie=SUBSCRIBE
&optin=
1: adres wordt direct geoptind (default), of
0: adres ontvangt optinbericht

&welcome=
0: adres ontvangt geen bevestigingsmail (default), of
1: adres ontvangt bevestigingsmail (geldt alleen als optin=1 (default))

Ad UNSUBSCRIBE (Afmelden)
Bij een afmeld- actie is minimaal het  e-mailadres/adresnummer/adres guid en het lijstnummerbenodigd.

Om een adres af te melden van een lijst kan worden gekozen voor:

[url]?key=[key]&action=UNSUBSCRIBE&l=110032&e=sandbox@mailinglijst.nl

Indien het unieke adresnummer (guid) bekend is kan dit worden opgegeven:

[url]&key=[key]&action=UNSUBSCRIBE&l=110032&guid=SANDBOX_001

Of met adres parameters:

[url]&key=[key]&action=UNSUBSCRIBE&l=110032&e=sandbox@mailinglijst.nl

Ad EDIT (Wijzigen)
Bij een wijzig- actie is minimaal het  e-mailadres/adres guid vereist

Om een adres te wijzigen:

[url]?key=[key]&a=1&action=EDIT&guid=SANDBOX_001

of

[url]?key=[key]&a=1&action=EDIT&e=sandbox@mailinglijst.nl

Gevolgd door één of meerdere parameters .

Indien de &guid wordt gebruikt om het adres te identificeren, kan ook met &e= het e-mailadres worden gewijzigd indien het nog niet al voorkomt in de database. Het is mogelijk om rubrieken en vrije velden mee te sturen. Rubrieken en vrije velden moeten al eerder in MailingLijst zijn aangemaakt. Meerdere rubrieken/velden worden met een puntcomma gescheiden. Zie verder Parameters. Indien de OWNER-code wordt meegegeven (&owner=xxx) worden bestaande rubrieken/velden bij het adres van deze owner eerst verwijderd en de meegegeven rubrieken/velden toegekend.

Ad GET (Opvragen)
Alle relevante gegevens van een enkel adres kunnen worden opgevraagd (inclusief verzendhistorie, bouncehistorie enzovoort).

[url]?key=[key]&action=GET&e=sandbox@mailinglijst.nl

Of via de GUID:

[url]?key=[key]&action=GET&guid=ML__12345l

De structuur van de succesvolle GET-RESPONSE is afwijkend en bevat naast de standaard response ook een uitgebreide XML-adresstructuur.

Ad BLACKLISTADD/BLACKLISTDELETE
Voegt een adres toe aan de BLACKLIST zodat deze niet meer door MailingLijst kan worden gemaild.

[url]?key=[key]&action=BLACKLISTADD&e=sandbox@mailinglijst.nl

[url]?key=[key]&action=BLACKLISTDELETE&e=sandbox@mailinglijst.nl

Ad LISTGET
Vraagt alle lijstinformatie op, inclusief lijstcodes en lijstvelden.

[url]?key=[key]&action=LISTGET&l=[lijstnummer]

Ad LISTCODEGROUP
Vraagt alle actieve codes van bepaalde codegroep, bijv. talen

[url]?key=[key]&action=LISTCODEGROUP&group=[group]

Ad BODYPOST
Bij het posten van een html wordt in MailingLijst automatisch een nieuwe mailing aangemaakt.

[url]?key=[key]&action=BODYPOST&n=[mailingnaam]&d=[omschrijving]&s=[onderwerpregel]&a=[accountnummer]


XML retour


Resultaat codes


Parameters


Code Sample

Gaf dit artikel antwoord op je vraag? Bedankt voor de feedback! Het is niet gelukt, probeer het later nog een keer