Hoe koppel ik formuleren via MailingLijst?

De inhoud van webformulieren (Typeform, Formdesk, WordPress etc) kan met een zogenaamde WebHook naar AdreZ worden gestuurd. Soms worden de formulieren ingevuld nadat ze met een MailingLijst-uitnodiging hiervoor zijn gevraagd. De naam, e-mailadres, aanhef kunnen via de link uit MailingLijst alvast "vooringevuld" worden in het formulier. Ook kun je het unieke AdreZ-contactnummer (contactId) meesturen naar je formulier zodat de inhoud van het formulier altijd bij het juiste AdreZ-contact terecht komt.

In de MailingLijst-call2action-link (dus de link waarmee de abonnee het webformulier opent) kun je meerdere gegevens meegeven (zogenaamde parameters) die in het formulier kunnen worden getoond aan de klant, of verborgen kunnen worden doorgestuurd naar AdreZ. In onderstaand voorbeeld een Typeform:

De URL in MailingLijst, zonder parameters:

https://em-cultuur.typeform.com/to/gAOTgk

Voor het meesturen gebruiken we de naam van het hidden-field in TypeForm en een TOKEN van MailingLijst: 

  • E-mailadres:  EMAILADRES=%%EMAILADDRESS%%
  • Aanhef:  AANHEF=%%SALUTATION_FRIENDLY%%
  • ContactId: (unieke adrez.contacnummer):  CONTACTNUMMER=%%SYNC_ID%%
  • Versleuteld contactnummer (beveiliging):  SLEUTEL=%%HASHSTRING=%%SYNC_ID%%%%

Gebruik je hetzelfde formulier voor meerdere evenementen/acties kan kun je ook een EVENT-code meesturen:

  • EVENT=TEST

De parameters starten met een VRAAGTEKEN en worden onderling gescheiden door een AMPERSAND. De complete URL in de call2action-knop wordt dan:

https://em-cultuur.typeform.com/to/gAOTgk?event=TEST&emailadres=%%EMAILADDRESS%%&aanhef=%%SALUTATION_FRIENDLY%%&contactnummer=%%SYNC_ID%%&sleutel=%%HASHSTRING=%%SYNC_ID%%%%

In het TypeForm zijn hidden-fields (verborgen velden) opgenomen: event, emailadres, aanhef, contactnummer en sleutel.

Formdesk

De hidden fields in Formdesk worden in de parameters DEF_ + veldnaam. De url wordt dan:

https://em-cultuur.typeform.com/to/gAOTgk?def_event=TEST&def_emailadres=%%EMAILADDRESS%%&def_aanhef=%%SALUTATION_FRIENDLY%%&def_contactnummer=%%SYNC_ID%%&def_sleutel=%%HASHSTRING=%%SYNC_ID%%%%

Gaf dit artikel antwoord op je vraag? Bedankt voor de feedback! Het is niet gelukt, probeer het later nog een keer